Online Algemene Leden Vergadering c.v.v. ONS Sneek 14 mei 2021 19:30 uur

Vind plaats op: vrijdag 14 mei

Tijdens de ALV van 19 april jl. heeft een statutenwijziging op de agenda gestaan. Om deze wijziging te bekrachtigen dient er conform onze huidige statuten binnen 4 weken een nieuwe ALV uitgeschreven te worden. Het bestuur nodigt u daarom uit voor een korte ALV waarbij alleen dit onderwerp op de agenda zal staan. Deze ALV zal online plaatsvinden op vrijdag 14 mei 2021 om 19.30 uur. U kunt u aanmelden door een email te zenden aan secretaris@onssneek.nl