CHAMPIONS

Hieronder informatie over het Champions voetbal bij ONS Sneek. De contactpersoon is: Ate Johan Feenstra, 06-48607168, mail: atejohan80@gmail.com

Kom voetballen bij de CHAMPIONS van ONS Sneek:Jongens en meisjes kunnen (minimaal) twee keer per jaar instromen. Bij voorkeur voor de start van de najaarscompetitie en voor de start van de voorjaarscompetitie. Leeftijdsgrens: op 1 januari van elk jaar dient de speler jonger dan 7 jaar te zijn. Wordt een speler tijdens het seizoen na 1 januari 7 jaar dan zal per individueel geval bekeken worden of instroom naar de F-pupillen wenselijk is.


 1. Een Champion speler krijgt van ONS Sneek op bruikleen blauwe sokken en een wit voetbalbroekje (verder te gebruiken in hun vervolg richting de F-pupillen dan wel in te leveren bij opzegging van het lidmaatschap).

 2. Een Champion speler krijgt van zijn Teamleider een teamshirt uitgereikt.

 3. Een Champion speler krijgt gratis ranja.

 4. Einde voor- en najaarskampioenschap een medaille.

 5. Gratis training (door gediplomeerde trainers) op woensdag en in de toekomst wedstrijden op zaterdagmorgen.


Een Champion speler moet scheenbeschermers en voetbalschoenen dragen. U dient daar als ouder zelf voor zorg te dragen.

Met het Champion voetbal wil ONS Sneek de doorstroming en kwaliteit van aanvoer naar de F-pupillen (JO-8) verbeteren. Voor ONS Sneek is het Champion voetbal een ideale start om de jeugdopleiding binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder uit te bouwen.

De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden bijgebracht. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort. Respect voor elkaar en de tegenstander!!

Er zal gestreden worden om de heuse Champion kampioenschap wisseltrofee.

Elke Champion voetballer krijgt aan het einde van het seizoen een medaille, want:

Bij O.N.S. is elke voetballer een Champion!

Doelstelling Champion voetbal

Het Champion voetbal van ONS Sneek heeft een aantal doelstellingen:

 • Kennis doelstelling:


Kennis maken met de basisbeginselen van de voetbalsport op een manier die bij de doelgroep past. Hierbij moet spelvreugde voorop staan. De kennis wordt aangereikt door gediplomeerde trainers binnen ONS Sneek.

 • Lichamelijke doelstelling:


Kinderen ontwikkelen en bewust maken van de grondvormen van het bewegen (lopen, rennen, sprinten, etc.).

 • Sociaal-emotionele doelstelling:


Kinderen leren op hun niveau respect te tonen voor tegenstanders, medespelers en trainers. Voetbal is een teamsport, je doet het samen. Hierbij zijn teambuilding en belangrijk. (o.a. leren wanneer je na een gedane foute actie “sorry” moet  zeggen, schudden van handen na de wedstrijd, etc.). Leren omgaan met vriendjes; eerste  stappen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 • Beleidstechnische doelstelling:


Beleidstechnisch wil ONS Sneek door middel van Champion voetbal de doorstroming/ kwaliteit van aanvoer naar de F- pupillen verbeteren. Voor ONS Sneek is het Champion voetbal een ideale start om de jeugdopleiding binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder uit te bouwen.

ONS Sneek heeft tevens als beleidsdoelstelling om kinderen en hun ouders de club te laten leren kennen.

 • Kinderen en ouders het “ONS – gevoel” te geven. Het gevoel echt bij de familie club ONS Sneek te horen.

 • Ouders te betrekken bij de club ONS Sneek om te kunnen voldoen aan de constante vraag om vrijwilligers.


De Champion kampioenschap regels (cnf KNVB richtlijn 4x4) :

 • Het Champion kampioenschap wordt gespeeld op een veld met een lengte tussen 30-40 meter en een breedte tussen 20-30 meter. ONS Sneek beschikt over kleine doelen (breed 3 meter en hoog 1 meter) conform de richtlijnen van de KNVB. • Met Champion voetbal spelen we 4 tegen 4. Indien er wissels zijn mag er onbeperkt gewisseld worden. • De wedstrijden duren 15 minuten. • Er wordt gespeeld met een balmaat 5. Gewicht +/- 320 Gram. • Er is geen keeper, dus tijdens het spel mogen Champion spelers de bal niet met de handen aanraken. • De buitenspelregel is niet van kracht. • De wedstrijd begint met een zgn. scheidsrechtersbal. De scheidsrechter met elk een speler van een team staan op het midden van het veld. De scheidsrechter laat de bal vallen tussen twee spelers van elk team. De overige Champion spelers staan op dat moment opgesteld op een lijn voor hun eigen doel. • Als de bal via de zijlijn uit gaat, wordt de bal door het team dat de bal niet als laatste aanraakte en op de plaats waar de bal het veld verlaten heeft, uitgenomen door in te schieten (dus niet gooien). • Gaat de bal achter de doellijn, dan wordt er een doeltrap of corner genomen. Dit is afhankelijk van welk team de bal als laatste aanraakte. • Het is niet toegestaan om vanuit een intrap, aftrap of een vrije trap meteen een doelpunt te maken, de bal moet minstens 1 x overgespeeld worden met een teamgenoot. • Bij een doelpunt moet het scorende team terug naar eigen helft. Zij moeten een afstand van 5 meter nemen van de middenlijn alwaar het spel hervat wordt middels een aftrap. • Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven: de afstand doellijn – penaltystip is 8 meter ( bij het nemen van een strafschop wordt het doel niet door een speler verdedigd. • Champion voetballers geven het andere team een hand na de wedstrijd. • Elk voortkomende onduidelijkheid binnen het spel zal naar beoordeling van de scheidsrechter beslist worden. De scheidsrechter heeft altijd gelijk.


Regels en mededelingen voor ouders:


 • Tijdens het spel staat er buiten de spelers, teamleiders en scheidsrechters niemand in het veld. Ouders/begeleiders staan dus buiten de lijnen. Houd ook hele kleine kinderen en eventuele huisdieren aan de kant. • De scheidsrechter heeft altijd gelijk. • Positieve manier van aanmoedigen juicht ONS toe. Negatieve manier (vloeken, schelden, negatief commentaar geven, etc.) keuren wij ten zeerste af. ONS zal u hier op aanspreken dan wel tegen optreden. Zie ook elders op deze website (tab vereniging, link gedragsregels). • Draag er als ouder zorg voor dat uw kind ruim op tijd (minimaal 5 minuten voor aanvang) aanwezig is voor een wedstrijd en de training. • Laat geen rommel achter op of rond het veld. Er staan diverse afvalbakken rond het veld. • U draagt zelf zorg voor deugdelijke voetbalschoenen en scheenbeschermers voor uw kind. • ONS Boso Sneek kan niet zonder vrijwilligers. Print onderstaande formulier en lever deze in bij:  E/F en Champion voetbal – Coördinator Thea Klein-Wassink


Motto: Vele handen maken licht werk!

 
 

De volgende vrijwilligers – taak wil ik als ouder doen:

 

     O  Scheidsrechter

      Teamleider

     O  Staflid (Bestuur Championvoetbal)

     O  Limonade verzorging

      Kantine dienst

      Naam:

 

      E-mail:

 

      Telefoon / mobielnummer: